Kontakt
 

Narodený 26.12.1988. Žije v Modre. Študoval na Gymnáziu Karola Štúra v Modre, potom na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde mu bol 7.6.2013 udelený titul MUDr. . Jeden rok pracoval ako lekár na projektoch Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Aktuálne pracuje ako lekár I. ortopedicko-traumatologickej kliniky LF UK, SZU a UNB Bratislava Ružinov.

Fotografii sa amatérsky venuje približne 5 rokov.

Aktuálne používa fotoaparát a objektívy Fujifilm.

E-mail: